Finfynd på en måndag! Böjt beslag i silver med niello och zigzag-dekor. Påträffades i område där flera fynd med folkvandringstida datering har framkommit.

Dagens fibula! Fragment av ovalt genombrutet spänne med förtennat Vendeldjur.

Gårdagens fyndgodis var ett trasigt ryggknappsspänne i silver från vendeltid som Iohannes detekterade fram. Kommer vi att hitta resten av spännet idag? I övrigt fortsätter vi att gräva bort matjorden och frilägga boplatsen. Just nu har vi hittat omkring 15 hus på ytan, men fler blir det.

Iohannes fann den här fina bronsnyckeln som kanske någon slarvig vikingatida husfru har tappat bort. Utan att ha konsulterat Bertil Almgrens avhandling Bronsnycklar och djurornamentik tror vi att den kan dateras till 800-talet e.Kr, det vill säga tidig vikingatid.