Enligt ordboken är ”hjalt” ett ålderdomligt ord för ”svärdsfäste”. Vi får väl se om det verkligen rör sig om ett sådant. Lite blandat fredagsgodis därtill: näbbfibula, blyvikt, remändebeslag och en sländtrissa av sandsten. Något äldre är en fibula från romersk järnålder (ca200 e.Kr), som tyvärr är trasig.

På måndag börjar vi att ta bort matjorden på undersökningsytan för att se vad som döljer sig därunder.