I dagens skörd av metallföremål från Vikhemsområdet finner vi bland annat en halv Vendelkråka och ett par likarmade spännen.

Kråkan – som väl egentligen är en örn eller en korp – är en lite mindre exklusiv variant än den vackert förgyllda kråka som man fann vid förundersökningen. Smycketypen är väl representerad i det rika materialet från Uppåkra och dateras vanligen till 600-talet e Kr, möjligen ett stycke in i 700-talet.

Av de båda likarmade spännena är den som får balansera på detekterarens finger förgylld: försiktigtvis daterar vi den till vendeltid (550 till 800 e.Kr.). Den yngre, mer utstyrda kusinen på detektorn dateras till 800-talet. År 2009 hade inte mindre än 43 sådana spännen registrerats i Uppåkra-materialet. Så det är bara att jobba på!