Tjänst

Tjänst

Arkeologisk prospektering

Metalldetektor, magnetometer och georadar. Vi undersöker vad som döljs under jorden utan att gräva.

Tjänst

Publik verksamhet

Skolbesök, utställningar och guidade visningar. Intresset för arkeologi är stort och vi har en omfattande publik verksamhet.

Tjänst

IT för kulturmiljö

Vi hjälper dig att utveckla effektiva IT-lösningar för kulturmiljövård. Det kan handla om allt ifrån GIS till foto.

Tjänst

Forskning och utveckling

Forntid, nutid, framtid. Vi har ett uppdrag att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia och en bred forskarkompetens.