Tjänst

Tjänst

Överlagrade boplatser

Längs kuster och hav kan stenåldersboplatser gömmas under flera meter tjocka lager av sand, sten, lera och gyttja. De äldre...

Tjänst

Landskapsarkeologi

Ängar, skogar, hagar, kuster – landskapet har alltid varit mänsklighetens spelfält, ett geografiskt rum där allt interagerar. Genom landskapsarkeologin väljer...

Tjänst

Stadsarkeologi

I många städer finns fornlämningar som vittnar om tidigare generationers liv på platsen. Forntida sophögar eller andra kulturlager som ibland...

Tjänst

Från stenålder till nutid

I Skandinavien har människor bott och levt i nästan 15 000 år och varje generation har lämnat spår efter sig....

Tjänst

Utställningar

Så likt och så olikt – arkeologiska utställningar väcker tankar kring förr och nu. Det förgångna kommer nära, genom spåren...

Tjänst

Amatörarkeologi

Hur gammalt är gravfältet i din hemby? Vilka historier bär borgar, kyrkor och torp på? Det lokala kulturarvet lämpar sig...

Tjänst

Arkeologi i skolan

Vad gör en arkeolog? Varför är det viktigt att studera förhistorien? Vi har ett utvecklat samarbete med skolor och gymnasieskolor i hela landet.

Tjänst

Föreläsning och utbildning

Vi tillhandahåller skräddarsydda och målgruppsanpassade allmänna föreläsningar, kurser och utbildningar om arkeologi och historia eller något av våra många specialistområden, som trädgårdsarkeologi, paleoekologi,...

Tjänst

Vedartsanalys

Du känner lätt igen en tall eller gran i skogen, men hur vet du vad det är för träslag i...

Tjänst

Keramikanalys

Skärvor av keramik utgör oftast det vanligaste fyndmaterialet vid arkeologiska utgrävningar. Genom att studera keramik är det möjligt att få...

Tjänst

Parasitanalys

Genom historien har parasitsjukdomar varit mycket vanligt förekommande. De drabbade både människor och djur och förekom i nästan alla miljöer...

Tjänst

Jordarts- och kulturlageranalys

Geologiska analyser och tolkningar av jordlager och landskap ger unik kunskap om varför en plats ser ut som den gör idag....