Tjänst

Tjänst

Vad gör Arkeologerna?

Vi är landets mest specialiserade arkeologer med lång erfarenhet av exploaterings- och forskningsgrävningar.

Tjänst

Kulturmiljöer

Olika kulturmiljöer kräver olika insatser. Vår kulturhistoriska kompetens spänner över ett brett område och vi kan bistå med både kunskap,...

Tjänst

Uppdragsarkeologi

De flesta arkeologiska undersökningar i Sverige görs i samband med markexploatering, till exempel när en ny väg ska dras eller...

Tjänst

Våtmarksarkeologi

Det finns ännu ett stort antal bevarade våtmarker i Sverige – mossar, kärr och sjöar som bildats genom naturliga processer under...

Tjänst

Kyrkoarkeologi

Landets många kyrkor och kyrkogårdar är betydelsefulla delar av vårt kulturarv. Där har Guds ord predikats i mer än tusen år...

Tjänst

Klimathistoria

Istider har kommit och gått och väder och klimat förändrats under årtusendena. Hur klimatet påverkar samhället är en dagsaktuell fråga,...

Tjänst

Trädgårdsarkeologi

Medeltida klosterodlingar och lummiga barockträdgårdar. Under historien har trädgårdsodling utgjort en viktig del av det dagliga livet. Lämningar av köksträdgårdar...

Tjänst

Borgar, slott och befästningar

Borgar, slott och befästningar är viktiga historiska minnesmärken. Många är unika kulturarvsmonument som visar på medeltidens, vasatidens och stormaktstidens anda....

Tjänst

Slagfältsarkeologi

Historien är fylld av krig och konflikter där slagfälten utgjort blodiga spelfält. Ofta är spåren begravda djupt under jorden...

Tjänst

Byggnadsarkeologi

Kyrkor, slott och torp – historiska byggnader är en viktig del av vårt kulturarv som berättar om byggnadskonstens utveckling. Men byggnader...

Tjänst

Arkeometallurgi

Framställning och förädling av metaller var viktigt redan under forntiden. Metallhantverk lämnar ofta tydliga spår som kan ge värdefull kunskap...

Tjänst

Gruv- och industriarkeologi

Studier kring historiska gruv- och industrimiljöer ger ny kunskap om äldre processer och hur livet såg ut för människorna som verkade nere i gruvorna.