2021

Rapport 2021:145
Arkeologisk kontroll
Skåne län, Skåne, Kristianstads kommun, Rinkaby socken, fastighet Rinkaby norra skjutfält 1:1, fornlämning L1990:3245
Björn Wallebom