2021

Rapport 2021:123
Arkeologisk utredning steg 1 och 2
Skåne, Eslövs kommun, Örtofta socken, fastighet Örtofta 21:1, fornlämning L1988:3548, L19884293 och L2021:1609
Krister Kàm Tayanin med bidrag av Annika Knarrström

Under våren 2021 genomförde Arkeologerna vid Statens historiska museer (Lund) en arkeologisk utredning av en yta med två förhistoriska boplatser samt en historisk bytomt, strax söder om tätorten Väggarp. Resultatet visar att området med dess närhet till Braån och Kävlingeån varit attraktivt att bo på under förhistorisk tid fram till nutid.