2021

Rapport 2021:137
Arkeologisk utredning och förundersökning
Västra Götaland län, Bohuslän, Uddevalla kommun, Uddevalla socken, fastighet Bleket 1:32 m.fl ., fornlämning L1967:7832, L2020:11609 och L2020:11610
Johannes Nieminen

Under vintern år 2020 och våren 2021 genomfördes en utredning och tre förundersökningar inom ett planområde omedelbart nordöst om Uddevalla tätort. Förundersökningarna visade att två av lokalerna utgör drygt 11 000 år gamla hensbackaboplatser, medan den tredje lokalen är en cirka 10 500 år gammal aktivitetsyta från en övergångsfas mellan hensbacka- och sandarnakultur. Undersökningarna gjordes med anledning av planerad byggnation av bostäder inom området.