2018

Rapport 2018:127. Arkeologisk provundersökning. Uppsala län, Uppland, Knivsta kommun, Husby-Långhundra socken, Husby-Lundby 1:5 och Mälsta 1:6, Husby-Långhundra 156:1
Mia Englund med bidrag av Jens Heimdahl, Fredrik Larsson, Ola Magnell och Erik Ogenhall