2021

Rapport 2021:135
Arkeologisk undersökning
Skåne län, Skåne, Simrishamns kommun, Östra Tommarps socken, fastighet Tommarp 145:1, fornlämning L2020:7126
Hanna Menander och Julius Lundin