2017

Rapport 2017:140. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, Kv. Rådhuset 20, Varberg 62:1
Mattias Öbrink och Christina Rosén

Vid en schaktningsövervakning i kv. Rådhuset 20, i centrala Varberg framkom en mur och rester av marklager. De är spår av de stadsgårdar som funnits på platsen under tiden från Varbergs flytt till nuvarande läge till stadsbranden 1863.