2015

Rapport 2015:97. Arkeologisk förundersökning. Folkvandringstid, vikingatid och sen medeltid/nyare tid i Stockevik på Tjörn.

Boplatslämningar från 400-talet och framåt invid bytomter och rösen i kustmiljö. Västra Götalands län, Bohuslän, Tjörns kommun, Stenkyrka socken, Stockevik 1:15 och 1:16 med flera, Stenkyrka 799 (ID170), 797 (ID172), 794 (ID174) och 792 (ID175).
Petra Nordin med bidrag av Jessica Andersson

Vid en förundersökning av gårdstomten Stenkyrka 799 (ID170) och boplatserna Stenkyrka 797 (ID172), 794 (ID174) och 792 (ID175), i Tjörns kommun, dokumenterades två husgrunder och flera boplatsrelaterade anläggningar såsom härdar, gropar och stolphål. Fynd av keramik, flinta, bergkristall, kvarts och järnnitar samt yngre rödgods och stengods påträffades. Inom Stenkyrka 794 och 792 fanns eldstäder som har daterats till folkvandringstid, 500-talet efter Kristus. Inom den södra delen av boplatsen Stenkyrka 797 har en eldstad daterats till vikingatid. Längst i söder, inom gårdstomten Stenkyrka 799, fanns ett kulturpåverkat lager med anläggningar och fynd; bland annat en trefotsgryta, järnnitar och yngre rödgods. Träkol från lagret och från en eldstad i lagret har daterats till 1460–1620, det vill säga sen medeltid/tidig nyare tid.