2019

Rapport 2o19:14. Arkeologisk utredning, steg 2. Skåne län, Skåne, Åstorps kommun, Kvidinge socken, fastigheterna Kvidinge 1:14, Kvidinge 1:21 samt del av Seretsehus 1:1, fornlämning 2019:19, 2019:20, 2019:187 och 2019:188
Tyra Ericson

Åstorps kommun ska ta fram ett planprogram för norra delen av Kvidinge samhälle i Skåne. Därför utfördes en arkeologisk utredning steg 2 hösten år 2018, av Arkeologerna. Vid utredningen påträffades tre förhistoriska boplatser, samt lämningar efter en 1800-talsgård.