2017

Rapport 2017:69. Arkeologisk utredning, steg 1, Västra Götalands län, Västergötland, Partille kommun, Partille socken, fastighet Partille 1:4 m.fl.
Författare: Johannes Nieminen

Inför ett planprogram för bostäder i Björnekulla, Partille kommun, genomfördes en arkeologisk utredning steg 1. Utredningen bestod av kart- och arkivstudier samt en fältinventering. Vid utredningen identifierades tio delområden där det potentiellt kan förekomma fornlämningar. Inför det fortsatta planarbetet bör dessa områden utredas vidare genom schaktgrävning inom ramen för en utredning steg 2.