2019

Rapport 2019:62. Arkeologisk förunersökning 2018. Skåne, Hörby och Eslövs kommuner, Lyby, Hammarlunda och Holmby socknar, fastighet Norrto 3:6 m.fl ., fornlämning Lyby 58:1, Hammarlunda 83 och Holmby 73
Tyra Ericson