2020

Rapport 2020:141
Arkeologisk efterundersökning 2020
Skåne, Simrishamns kommun, Södra Mellby socken, fastighet Mellby 3:52, fornlämning L2020:8016 (L1990:6549/Södra Mellby 42:1)
Björn Wallebom