2018

Rapport 2018:83. Arkeologisk undersökning. Södermanlands län, Södermanland, Eskilstuna kommun, Tumbo socken, fastighet Sörby 4:1 m.fl., fornlämning Tumbo 28:1–2 och Tumbo 48:1
Magnus Lindberg