2022

apport 2022:24
Fördjupad arkeologisk förundersökning
Skåne län, Skåne, Malmö kommun, Malmö socken, fastighet Limhamn 155:355, fornlämning L1988:3685 (Hyllie 8:3) och L1988:3487 (Hyllie 8:2)
Magnus Andersson

Undersökningsområdet ligger i sydvästra Malmö, norr om befintlig bostads bebyggelse i Bunkeflostrand. Lämningar av en mellanneolitisk palissadanläggning som hägnat in drygt 30 000 kvadratmeter finns inom området. Undersökningen visade också att den inom palissaden centralt belägna förhöjning varit platsen för ett flertal gravmonument. Megalitgravar har börjat uppföras under tidig- och mellanneolitikum samt byggts på under bronsålder. Sammanlagt fann vi lämningar av fem gravhögar.