2021

Rapport 2021:132
Arkeologisk förundersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Lilla Edets kommun, Hjärtums socken, fastighet Terås 1:1, fornlämning L2021:742
Christina Rosén och Veronica Forsblom Ljungdahl

I april år 2021 gjorde Arkeologerna, Statens historiska museer en arkeologisk förundersökning av torpet Åsen i Lilla Edets kommun. Torpet anlades omkring år 1845 och den sista torparfamiljen flyttade ut kring år 1890. Delar av bostadshuset, en jordkällare med överbyggnad och en yta med röjningsrösen dokumenterades. Förundersökning gjordes inför borttagandet av lämningen då bergtäkten intill kommer att utvidgas.