2017

Rapport 2017:158. Arkeologisk förundersökning och undersökning i form av schaktningsövervakning 2017. Skåne, Helsingborgs kommun,
Helsingborgs socken, Gamla Staden 8:1, fornlämning Helsingborg 42
Adam Bolander och Stefan Larsson med bidrag av Torbjörn Brorsson, Per Lagerås och Lena Nilsson

Eftersom Helsingborgs stad planerar att bygga ett parkeringsgarage i Rosenträdgården och omgestalta kommunikationslederna ned i stadskärnan, utfördes en arkeologisk förundersökning under sensommaren 2017. Bland annat dokumenterades spår av den fästning med bastionsverk som försvarade staden från Landborgens höjder under 1600- och 1700-talen. Nere på Billeplatsen hittade arkeologerna grundmurar till äldre byggnader, kanske det gamla ”Billehuset” som brann ned under skånska krigen 1676-1679. På Billeplatsen fanns också tre medeltida skelettgravar som hör till Mariakyrkans begravningsplats. Oväntat var att en av dem låg så långt österut som vid foten av Hallbergs trappor.