Helsingborg

Publikation

Boplatslämningar från förhistorien utanför Helsingborg

Rapport 2022:71 Arkeologisk utredning, Skåne Bo Friman

Publikation

Järnhantering och boplatslämningar

Rapport 2020:134. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Medeltid och 1600-tal på lasarettsområdet

Rapport 2020:54. Arkeologisk undersökning, Skåne. Fredrik Strandmark

Publikation

Södra Vallgatan i Helsingborg spår efter bastion Köningin Bolwerk

Rapport 2020:55. Arkeologisk undersökning, Skåne. Stefan Larsson och Fredrik Strandmark

Publikation

Arkeologi på Lasarettsområdet i Helsingborg

Rapport 2020:60. Arkeologisk schaktningsövervakning 2016–2018. Arkeologisk förundersökning 2017. Arkeologisk undersökning 2017, Skåne. Annika Knarrström, Stefan Larsson och Fredrik Strandmark m fl

Publikation

Myntskatterna i Todarp

Rapport 2019:11. Arkeologisk metalldetektorundersökning, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Slottshagens lekplats Helsingborg

Rapport 2018:34. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Skåne. Fredrik Strandmark

Publikation

Utbyggnad av västra stambanan till dubbelspår

Rapport 2018:26. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2017. Skåne, Bo Friman

Publikation

Helsingborg

Rapport 2017:158. Arkeologisk förundersökning och undersökning i form av schaktningsövervakning 2017. Skåne. Adam Bolander och Stefan Larsson m.fl.

Publikation

Helsingborg Gamla Staden 8:1

Rapport 2016:84. Arkeologisk undersökning samt översiktlig arkeologisk förundersökning, Skåne. Adam Bolander m. fl.