2020

Rapport 2020:60
Arkeologisk schaktningsövervakning 2016–2018
Arkeologisk förundersökning 2017
Arkeologisk undersökning 2017
Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborg socken, fastighet Lasarettet 5, fornlämning L1988:2436 och L1986:8958
Annika Knarrström, Stefan Larsson och Fredrik Strandmark med bidrag av Torbjörn Brorsson, Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen