2020

Rapport 2020:55
Arkeologisk undersökning
Skåne län, Skåne, Helsingborgs stad, Gamla staden 8:1 och Lasarettet 5 (Södra Vallgatan), fornlämning L1988:2436 (Helsingborg 42)
Stefan Larsson och Fredrik Strandmark