2019

Rapport 2019:11. Arkeologisk metalldetektorundersökning. Skåne län & landskap, Helsingborgs kommun, Kropp socken, Vasatorp 1:1, Fornlämning Kropp 54:1
Kennet Stark