2018

Sträckan Helsingborg – Ängelholm. Rapport 2018:26. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, 2017. Skåne, Helsingborg och Ängelholm kommuner
Bo Friman