2020

Rapport 2020:54
Arkeologisk undersökning
Skåne län, Skåne, Helsingborgs kommun, Helsingborg socken, Lasarettet 5, fornlämning L1988:2436 (Helsingborg 42:1)
Fredrik Strandmark