2023

Arkeologisk utredning steg 1, 2023
Skåne län, Skåne, Eslövs kommun, Västra Sallerup socken, fastighet Gurkan 1
Katalin Schmidt Sabo

Orkla Foods Sverige AB i Eslöv planerar att uppföra en fastbränslepanna inom ett cirka 88 000 kvadratmeter stort området i anslutning till deras befintliga företagsanläggning i Eslövs sydöstra utkant. På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer, en arkeologisk utredning steg 1 inom den berörda fastigheten Gurkan 1 i Eslövs kommun. Utredningen utfördes 5–6 april 2023 och resulterade i att tre utredningsobjekt definierades.