2020

Rapport 2020:116. Arkeologisk förundersökning. Kalmar län, Småland, Kalmar kommun, Hossmo socken och kyrka, fastighet Hossmo 5:2
Rikard Hedvall

Arkeologerna, Statens historiska museer genomfört en arkeologisk förundersökning i vapenhuset i Hossmo kyrka, söder om Kalmar. I vapenhuset, precis innanför tröskeln grävdes två mindre ytor för installation av ett automatiskt dörröppningssystem. Under murstenarna från det befintliga tegelgolvet och det undre kalkbrukslager låg ett 0,1 meter tjockt lager med humös sand. I lagret i det östra partiet påträffades ett kalkstensfragment från ett tidigkristet gravmonument. Troligen har det ingått i ett lock till en kista eller en på marken liggande gravhäll från 1000-talet.