2022

Rapport 2022:96
Arkeologisk utredning och förundersökning
Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Horreds socken, fastighet Fåglasång 5:1 m.fl., L1960:6998 (Horred 86), L1966:9602 (Horred 28:1) och L2022:7252
Johannes Nieminen och Jessica Andersson