2020

Rapport 2020:166
Arkeologisk undersökning
Västra Götalands län, Bohuslän, Munkedals kommun, Foss socken, Säleby 2:3, L1969:1314, (Foss 187:1)
Pia Claesson

I Bohuslän norr om Munkedals samhälle mellan gamla och nya E6 grävde Arkeologerna under hösten 2020 ut en gravhög. Graven låg på krönet av ett femtio meter högt berg som var på väg att malas ner till grus och makadam. Under lager av sten och jord påträffades en skelettbegravning tillsammans med flera spektakulära fynd, bland annat en vacker guldberlock. I högens fyllning fanns även brända människoben och enligt den osteologiska analysen har dessa i likhet med den gravlagda individen tillhört en ung person, troligen i övre tonåren. Fynden tillsammans med dateringar av de brända benen antyder att graven anlagts någon gång runt vår tidräknings början. I högens mitt låg en långsmal, två meter lång stenhäll på tvärs. Troligen har den ursprungligen stått upp väl synlig för alla som haft vägarna förbi.