2022

Nya Lödöse Rapport 2022:1
Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Bagaregården 16:9 m.fl ., L1969:847 (Göteborg 218)
Oscar Ortman

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts. Undersökningarna berör lämningar av staden Nya Lödöse som låg här mellan 1473 och 1624 och som givit Gamlestaden dess namn. I mindre utsträckning har undersökningarna också berört yngre perioder i Gamlestadens historia, dels landeritiden under 1600- till 1800-tal, dels den industriella epoken från i huvudsak 1800- och 1900-talen.

I oktober 2015 förundersöktes en yta mellan Artillerigatan i norr och Byfogdegatan i söder i Gamlestaden, Göteborg. Ytan var belägen direkt öster om Nya Lödöse. Inga lämningar från staden påträff ades men däremot från den efter följande landeritiden.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.