2019

Rapport 2019:25. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Östergötland, Ödeshögs kommun, Stora Åby socken, Högrödjan 1:1, Sotäng 1:8 och Syllerstorp 2:10, Stora Åby 9:1 och 11:1
Katarina Sköld