2018

Rapport 2018:94. Arkeologisk utredning steg 1, 2018. Skåne, Lunds kommun, Norra Nöbbelöv och Vallkärra socknar, Jaktlyckan 1, Vallkärratorn 5:75 m.fl., fornlämning Vallkärra 10:1
Kennet Stark

Lunds kommun arbetar med ett planprogram för ett cirka 35 hektar stort område kring Kävlingevägen i norra delen av Lund. Utredningsområdet berör sannolikt några av de sista bevarade delarna av slagfältet från den 4 december 1676. Här finns möjligheten att finna spår efter förmiddagens infanteristrider och kanske även de norra flankernas ryttarstrider. Även gravar med stupade soldater kan döljas under Fredentorpsänkans åkermark.