2023

Arkeologisk förundersökning 2022
Skåne län, Skåne, Malmö kommun, Bunkeflo socken, fastighet Bunkeflostrand 3:1 och Limhamn 150:384, fornlämning L1988:1982, L1988:1319 och L1986:6330
Magnus Andersson och Bo Friman med bidrag av Anette Nilsson Brunlid, Felicia Hellgren, Santeri Vanhanen och Bengt Westergaard

Förundersökningsområdet är beläget mellan kalkbrottet och yttre ringvägen i södra Malmö och är sammanlagt cirka 130 000 kvadratmeter stort. Inom detta område kunde tidigneolitiska gropar, sex långhus och en förmodad hydda från senneolitikum dokumenteras. Dessutom fanns här rester av en bronsåldershög samt ett långhus, brunnar och gropar från äldre järnålder.