2019

Rapport 2019:77. Arkeologisk utredning 2019. Skåne, Staff anstorps kommun, Flackarps och Uppåkra socknar, fastighet Vragerup 1:1 m.fl ., fornlämningsnummer L2019:2695–2699
Tyra Ericson med bidrag av Sofia Lindberg