2016

Rapport 2016:58. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Västmanlands län, Västmanland, Köpings socken, Köpings kommun, Macksta 1:3 m.fl.
Författare: Wivianne Bondesson

På uppdrag av Länsstyrelsen genomfördes en arkeologisk utredning inom fastigheten Macksta 1:3 m.fl. Utredningen gjordes inför planerad bostadsbebyggelse i området.Vid utredningen registrerades tre lokaler med sentida lägenhetsbebyggelser. Dessa bedöms som övriga kulturhistoriska lämningar då de tillkommit efter år 1850.