2021

Rapport 2021:128
Arkeologisk utredning 2021
Skåne, Helsingborgs kommun, Välluv socken, fastighet Långeberga 1:1, Långeberga 4:6, Ramlösa 5:10 och Ramlösa 5:12, fornlämning L2021:2290 och L2021:2291
Krister Kàm Tayanin

Under våren 2021 genomförde Arkeologerna vid Statens historiska museer (Lund) en arkeologisk utredning steg 2 på en 110 000 kvadratmeter stor yta. Två sedan tidigare okända boplatser av förhistorisk karaktär framkom i schakten (L2021:2290 och L2021:2291) som ingår i ett större mönster av förhistoriska boplatser i Lussebäckens närhet.