2017

Rapport 2017:23. Arkeologisk undersökning, Västra Götalands län, Bohuslän, Strömstads kommun, Skee socken, Stare 1:109, Skee 1811. Författare: Glenn Johansson med bidrag av Esther Nannmark.

Sommaren 2013 undersökte Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten (numera Arkeologerna) stenåldersboplatsen Lillespissen vid Starekilen ett par kilometer söder om Strömstad. Inom den endast 100 kvadratmeter stora boplatsen framkom närmare 4000 fynd. Vid sidan av ett par slipstenar och knackstenar i bergart, samt ett hänge i skiffer, bestod fyndmaterialet av bearbetad flinta. Bland redskapen som hittades på boplatsen finns bland annat flera knivar, skrapor och yxor men framför allt ett stort antal pilspetsar. Spånpilspetsarna, liksom de spån och cylindriska kärnor av flinta, som också fanns på boplatsen är typiska för den neolitiska så kallade gropkeramiska kulturen. I Västsverige dateras den gropkeramiska kulturen till tiden cirka 3300/3000–2500 BC.