2015

Rapport 2015:39. Arkeologisk utredning 2015. Skåne, Vellinge kommun, Räng och Skanör med Falsterbo socken, Ljunghusen 12:4–12:8 samt del av Ljunghusen 12:1 och 16:60
Fredrik Strandmark

Med anledning av att AB Ljungskogens Strandbad avser detaljplanlägga ett område i nordvästra delen av samhället Ljungskogen har Arkeologiska uppdragsverksamheten vid Statens historiska museer utfört en arkeologisk utredning. Inom det cirka sex hektar stora utredningsområdet påträffades spåren efter en stolp- och rännkonstruktion av oklar ålder och funktion längst i öst. I övrigt var området närmast helt tomt på under mark dolda fornlämningar.