2021

Rapport 2021:138
Arkeologisk undersökning 2021
Skåne, Svedala kommun, Skabersjö socken, fastighet Tjustorp 12:33, fornlämning L1989:5150 (Skabersjö 7:1)
Hanna Menander & Caroline Ahlström Arcini med bidrag av Alf Ericsson

I samband med att en lada i Tjustorp skulle byggas om och golvet skulle bytas framkom rester efter ett skelett. Polis och osteolog blev inkopplade och det visade sig vara ett arkeologiskt fynd. Därmed gav Länsstyrelsen Skåne Arkeologerna i Lund uppdraget att undersöka graven. Vårvintern 2021 genomfördes en undersökning av ytan vilket visade att nio skelett låg in situ på platsen och att dessa gravar legat på den numera rivna Tjustorps kyrkas kyrkogård. I gravarna, som har medeltida dateringar, har män, kvinnor och barn begravts.