2019

Rapport 2019:64. Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte, Stockholms län, Södermanland, Nynäshamns kommun, Ösmo socken, fastighet Själv 5:14, fornlämning L2018:141 och L2018:142
Katarina Appelgren