2015

Rapport 2015:113. Arkeologisk utredning. Södermanlands län, Södermanland, Nyköpings kommun, Bogsta socken, Hamra 2:2, Bogsta 40:1.

Magnus Lindberg

I mitten av september 2015 genomfördes en schaktkontroll samt en avsökning med metalldetektor invid fyndplatsen
Bogsta 40:1. Anledningen till utredningen var anläggandet av en ny avloppsanläggning i direkt anslutning till fyndplatsen. Bogsta 40:1 är känd för de cirka tio folkvandringstida guldfynd som här påträffades under 1700- och 1800-talen. Arbetsföretaget föranleddes av en tvingande omständighet och kostnadsansvarig var Länsstyrelsen i Södermanlands län.