2019

Uppsala län, Uppland, Östhammars kommun, Hargs socken, Harg 17:1, Harg 383 samt Harg 58:2
Lst Dnr 431-3460-17
Torbjörn Holback