2016

Rapport 2016:8. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Mölnlycke 1:1, Objekt 1–4, Råda 86, 87, 88, 89.

Gundela Lindman

Med anledning av en detaljplanläggning för Mölnlycke fabriker i Härryda kommun utfördes fyra arkeologiska förundersökningar på lokaler där fynd och iakttagelser från förhistorisk tid tidigare hade gjorts. Inom ytorna påträffades ett sparsamt fyndmaterial främst från perioden 1700–1900-tal samt ett spånliknande avslag i flinta. Spår av olika aktiviteter under förhistorisk och historisk tid kunde konstateras. De bestod bland annat av stenbrytning, odling och dikesgrävning.