2022

Rapport 2022:122
Arkeologisk undersökning
Stockholms län, Södermanland, Stockholms kommun, Katarina socken, Södermalm 7:87, L2015:7789

Tomas Westberg