2016

Rapport 2016:53. Arkeologisk utredning. Stockholms län, Uppland, Vallentuna kommun, Vallentuna socken, Vallentuna-Rickeby 1:48, Vallentuna-Mörby 1:115, Vallentuna-Mörby 1:297, Vallentuna 27:1

Wivianne Bondesson

En arkeologisk utredning har utförts inom fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48 och Vallentuna-Mörby 1:48, 1:115, 1:297 och 3C. Utredningen ska fungera som planeringsunderlag inför planarbete i området.Vid utredningen påträffades en stensättning i anslutning till gravfältet Vallentuna 27:1 som nu föreslås få en utökad yta.