2021

Nya Lödöse Rapport 2021:4
Nya Lödöse kyrka och kyrkogård del 1
Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden 2013, 2014 och 2016–2018 Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Gamlestaden 740:142 med flera, L1969:847
Redaktör Christina Rosén

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts. Undersökningarna berör lämningar av staden Nya Lödöse som låg här mellan 1473 och 1624 och som givit Gamlestaden dess namn. I mindre utsträckning har undersökningarna också berört yngre perioder i Gamlestadens historia, dels landeritiden under 1600- till 1800-tal, dels den industriella epoken från i huvudsak 1800- och 1900-talen.

Den här rapporten innehåller resultaten från de arkeologiska undersökningarna av stadens kyrka och kyrkogård, som genomfördes 2013–2014 och 2016–2018.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum.