2024

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning
Västra Götalands län, Bohuslän, Stenungsunds kommun, Norums socken, fastighet Doteröd 2:1, fornlämning L1969:8069
Pia Claesson