2022

Rapport 2022:95
Arkeologisk undersökning 2021
Skåne län, Skåne, Höganäs kommun, Brunnby socken, fastighet Brunnby 1:2, L1988:1213
Hanna Menander